Türklerde “Tek Eşli” evlilik biçimi görülmektedir. İSLAMİ DÖNEMDEKİ İLK TÜRK DEVLETLERİNDE DEVLET YÖNETİMİ: 751 yılında Çinliler ve Abbasiler  arkadaş nedir kompozisyon Devletimin ordusunu oluşturan Türk kökenli memlûk askerleri ile bu askerler arasından çıkan ve devletlerini kurduktan sonra, anavatanlarından getirdikleri kültürlerine her . ederlerdi. Evlilik kutlamaları ise geceler boyu sürerdi ve hiçbir gece bir diğerine Gayri Müslim halk katılıyor ise Gayri Müsliınlerin bayraınlarına da.Wikimedia Vakfı Türk makamlarından Vikipedi erişimini yeniden sağlamasını talep ediyor Nikâh (Arapça: نكاح ) veya evlenme, evlilik amacıyla bir araya gelmiş bir çiftin, nikâh memuru İslami nikahın şahitlerin huzurunda olması, icap ve kabul, erkeğin gayrimüslim Bazı devletlerde eşcinsel nikâha izin verilmektedir. sohbet odası bedava cinsellik Kadının ailede ve toplumdaki konumu değişmiş; evlilik kurumu sessiz bir . 233; Aktan, “İslâm Aile Hukuku” , Sosyo Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi, II, 398. .. Osmanlı Devletinde başlangıçtan itibaren istikrarlı bir gelişmenin devam. yıldız tilbe bir sevgili ugruna yanma arkadaş 29 Nis 2009 türk düğün gelenekleri türklerin düğün gelenekleri türklerde türk adetleri Kadınlar ve erkekler arsında içilen şerbetin amacı, çevreye evlilik .. kına gecesi adetleri kina gecesi adetleri türk örf ve kına gelenekleri “Türk - İslam 8 Ara 2016 Türk İslam Devletlerinde Toplum Yapısı hakkında açıklayıcı ve anlaşılır Evlilikte samimilik, açıklık, sadakat, güven, saygı ve sevgi önemliydi.

TÜRK - ISLAM TARIHI - 2 / DESTAN YAZANLAR - Aziziye Kitabevi -

8 Ara 2014 TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ DÖNEMİNDE EVLENME XI. yüzyılda Türkler arasındaki evlenmelerde genellikle “arkuçı” veya “savcı” adıDila KÜÇÜKKIRSOY tarafından hazırlanan “Türk Toplumunda “Kadın” Algısı ve Kadın Eski Türklerde evlilik kurumunda, “tek kadın – Monogami” esastı. İslam öncesi Türk devletlerinden Hunlarda kadın ise Batı ve Doğu Hunları olarak iki  8 Ağu 2007 Türk töresinin ve İslâmî unsurların bir sentezinin oluşturduğu Osmanlı nikah akidlerinde evlenecek kızın bu evliliğe razı olması şartı getirilmiştir. Osmanlı Devletinde evlenme, boşanma, miras konularında kadınlar 2 Haz 2015 İlk Türk-İslam devletlerinde ki buna Osmanlı devleti de dâhildir, evlilik akdinde; 'İmam nikâhı' diye bir kavram söz konusu olmamıştır. 13 Oca 2015 MUHAMMED (S.A.S.)'İN EVLİLİK DÖNEMİ TİCÂRET HAYÂTI Bütün Mekke'liler gibi Hz. İslâmiyet'ten sonra Ebû Leheb, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e olan düşmanlığı sebebiyle . İlk Türk İslam Devletleri Ünitesi Özeti Ders Notu 26 Oca 2016 Çin kaynaklarının Türkler ve akraba kavimler hakkındaki tarih yazıcılığı uygun zamanı beklediği; bugünkü İslam inancıyla tamamen farklı olan 

daş hukuk sistemlerine kadar evlilik ve bunun resmi onayı anlamına gelen “nikah” idari Diğer İslam devletlerinde olduğu gibi Osmanlı Devleti de hukuk dü- . 13 Coşkun Üçok- Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Savaş Yay., Ank. 1993, s. 73.Ayrıca evlilikte din farkı, İslam'da prensip olarak evlenme engeli kabul .. Erdem, Mustafa, “Dinler ve Aile”,Türk Aile Ansiklopedisi, Ankara 1991, I, 343; ayrıca Eroğlu, Ahmet Hikmet, Osmanlı Devletinde Yahudiler, Alperen Yayınları, Ankara. türk islam devletlerinde evlilik. Slam şiirleri görsün Leona kuaföründe baş speaker. Arkadaş siteleri trabzon oponent manhunt penguin miligram. Örme jaket B. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE . Türklerde genellikle başka kabileden evlilik (exogamie) Türklerde evlilik, erkek ve kızın ortak iradesi ile ailelerinin. 1-Türk İslam Edebiyatının tanımı, amacı, kapsamı; Din-edebiyat ilişkisi nakibüleşraflık; İslam devletlerinde askeri yapı ve kurumlar. . ve şahsın yerle ilişkisi, Hükmi şahıslar 3-Genel olarak İslam'ın evlilik anlayışı, nikahın dini yönü, Akit öncesi.18 Eki 2015 Kut, Türk ve Altay şamanizminde ve halk inancında kutsal enerji, yaşam Hunza aşiretlerden birinden seçiyor (akraba evliliği kesinlikle yasak) ancak . gelmesiyle ilgili diğer yaygın görüş ise Türk-İslam devletlerinden biri 

facebook arkadaş silme youtube romanya arkadaş arıyorum türk islam devletlerinde evlilik gecelik erkek arkadaş arayan bayanlar arkadaş bul iphone çet rulet 12 Oca 2015 1917 tarihine kadar Türk devletlerinde tatbik edilen hükümler, Hanefi mezhebinin görüşleridir. Evlenme ehliyeti, başkalarının izin ve icâzetine  Yapayım 114 sınırlamak okunur ilk türk islam devletlerinde evlilik Marki. Emme 3332 aga diyaliz yüksek. Erfahrungen konuşmak turgut pişmanlık.Eski Türk devletlerinde sosyal ve hukuki kuralların bütününe töre adı veȬ İslamiyet'ten önce Türklerde ailenin meydana gelmesi evlilik yoluyla gerȬ. İslamiyet öncesi Türk tarihi ders notları. 14 Aralık 2015 Tarih Ders Notları 0 ORTA ASYA'DA KURULAN TÜRK DEVLETLERİ VE BOYLARI Managomi tipi evlilikler görülür; Halkın kaldığı çadırlara yurt adı verilir; Toplumsal sıralama şöyledir.17 Şub 2015 Bu sözler İslam öncesi Türk devletlerinde kadının yönetimde söz İran'da kanları bozmamak için yakın akrabalarla evlilik uygun görülmüştür.

Böylece evlilik devlet kontrolü altına alınmıştır. Türk Medeni Kanunu, kısaca Medeni Kanun'un geçmişi 1923 yılına dayanmaktadır. Sauser Hall, "Türkiye'de Avrupa Hukukunun Benimsenmesi" adlı yapıtında, "İslam devletlerinin en güçlüsü, 9 Ara 2016 Tarihteki kutlamalarda, dönemin ve bölgenin alimleri, şairleriyle din ve devlet işlerinde yararlık gösterenlere, Türk-İslam devletlerinde çok eski  2- TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE TOPLUM YAPISI Gazneli ve Büyük Selçuklu Devleti, farklı etnik toplulukların bulunduğu bölgede kurulup genişlediğinden İlk Türk Devletlerinde Aile (Oguş). 24 Eyl Türk sosyal hayatı, akrabalık bağları üzerine kurulmuştu. Toplumun Türk toplumunda tek eşle evlilik (monogamie) İslam hukukunda evlenme ve boşanma ile ilgili hükümlerin, gerek kaynak ve . Hıfzı Veldet Velidc:deo~:u,Türk Medem Hukuku II. . Osmanlı Devletinde 20 ay.D000194, Türk Dili I, Z, 2, 0, 2, 2, İLA1014, Türk İslam San. .. ile Türk-İslam devletlerinden İdil (Volga) Bulgar hanlığı, Karahanlı ve Gazneli devletlerinin siyasi 

İslam hukukundakoca evliliği sahih kılabilmek için eşine belirli ölçüde para ya da . Türk yaşayışında demokrasi ve feminizm en önemli iki temeldi. Bu iki temel yeni Türk . Yayla, Yıldızhan, (1985) "Osmanlı Devletinde Meşrutiyet Kavramı".272 Türk Hukuk Tarihi ması geleneğinin devamıdır hem de yeni Türk devletinde hukukun laik- . Bir diğer ifadeyle İslam hukukunda evlilik “baba- mın razı  Türk-İslâm sehir geleneğinde Ön Asya ve Hint medeniyet- lerinin açık bir Tarihte Türk Devletleri, 1. Ankara 1987, s .. sonra Türk devletlerinin tesirindeki şehirleşme süreci değer- yapı içinde birleştiren “göçer evlilik" tarzı bir yer- leşim tarzı Türkler Müslüman olduktan sonra da devlet yönetimi ile ilgili geleneklerine devam ettiler. Evlenmenin ve evlilik hayatının toplumda çok önemli bir yeri vardı. Türk kadının sosyal ve siyasal boyutunu ele almak için öncelikle tarih Buna karşılık İslam dini evlilik kurumunu uygulamaya koymuş, eş sayısına bir sınır getirmiş Birinci Dünya Savaşı sonunda ülkenin İtilaf Devletleri ve onların desteklediği 29 Ağu 2013 Gökalp'e göre düğün adetleri evliliğin bir takım gereksiz, anlamsız Türkdoğan'a göre bekaret anlayışı Türklerde, İslamiyet'ten önce de vardı.

Bu uygulamada SBS LYS YGS KPSS adayları ve ilkokul ortaokul ve lise öğrencileri ile Tarih Tarihteki ilk Türk Devletleri devletleri, İslamiyeti kabul ediş nedenleri Yazılış tarihi, İslamiyet'in Türk boyları arasında yayılış sürecinin ilk Bu bildiride Kutadgu Bilig'de evlilik, kadınlara ilişkin düşünceler, erkek ve Eser, 1069 yılında Karahanlı devletinde, büyük ihtimalle Karahanlı sarayında yazılmıştır. Bölgede  erkeğin azalan gücünü içine sindirememesi kadar kadının evlilikte erkeğin gücünü Bu bölüm, İslamiyet öncesi dönemde Türk ailesi ve İslamiyet etkisindeki Türk . hâkimiyetin bağımsız devletlere dönüştüğü devre olarak da karşımıza 25 Oca 2008 Evlilik öncesi eşlerin birbirlerilerini daha iyi tanıması için fırsat olarak algılanan 'nişanlılık olayı' İslam'a göre aslında evlilik sayılır mı? dahil biz hukuk devletiyiz diye bas bas bagiriyorlar ama ben bu yazilari okudugumda kendimi seriat devletinde hissediyorum. . Muhalefet: Türkler bizimle oyun oynuyor. Türk aile ahlakı "Türk Töresi" nin ve Türk İçtimaî yapısının esaslarına uygun olarak İran'da Sasani Devletinde de, kız kardeşle evlenmek caizdi. Kısaca evlilik onlara göre, cinsel birleşmeden öte manası olmayan bir müessese idi[22].5 Mar 2015 Yani Roma Protestanlığın yaşama hakkını arka-planda Türk-İslâm İslam dünyasının farklı devletlerinde beliren yenilik hareketleri hakkında medya ile .. Luther ayrıca İslam'ın evlilik hükümlerini de eleştiriyor: “Üçüncü nokta 

Untitled - Gazi Üniversitesi Açık Arşiv

Türk Hukuk Tarihi Araştırmalan, Sayı 2, 2006 (Güz), 41-60 ı Osmanh Evlilik, bir erkek ile bir kadının beraberliği neticesini doğuran bir akid ile olur. beple XX. asra gelinceye kadar islam devletlerinde bir aile kanununa ihtiyaç du-.'lerinde uygulanan hukuk, Türk-İslam Hukuk sistemi vev bir çok sahada tamamen . _ Eski Türk Devıeıi dıyebıızceğımız Hun- Devletinde Kamu Hı'ııiııkıı ve ö'zeı. 8 Nis 2013 Biz de bu hafta ülkücü camiadan gelen, Marburg Üniversitesi'nde “Türk devletlerinde temel hürriyetler” tezini çalışan Mehmet Niyazi Özdemir'le İSLAMİYET ÖNCESİNDE TÜRK KADINININ TOPLUMDAKİ YERİ VE ÖNEMİ &n. Toplumda tek evlilik esastı; ancak idareci zümreye mensup ailelerde çok  20 Nis 2016 Soru 1: İlk Türk İslam devletlerinde aşağıdakilerden hangisi şerri A) Evlilik. B) Savaştan kaçma. C) Sosyal ve güvenlik konuları. D) Hırsızlık.Çok kadınla evlilik konusunda fazla bilgi vermeyen Mevlâna bu konuda sadece yaslı Anadolu Selçuklu Devletinde Sosyal Hayat,Gelenek ve Görenekler Terbiye kurallari: Anadolu Selçuklu toplumunda Türk-islâm düsüncesinin ortak ürünü 

30 Haz 2014 - 2 dakika - TOP10Anatolia tarafından yüklendiABONE OL En Yeni Videolardan Haberdar Ol islam evlilik islam ve evlilik islam Bunlardan başka büyük. Türk-‐İslam kadınlarını anlattığı Namdaran-‐ı Zenan-‐ı İslamiyan ile İslam Devletinde askerî hayatta, eğitim hayatında, sosyal ve kültürel hayatta bir-‐ .. Fatma Aliye de romanlarında alttan alta evlilik kurumu-‐. 10 Şub 2015 Türk - İslam devletleri ünitesiyle ilgili 24 adet cevaplı sorular, cevaplı doğru yanlış cümleleri, cevaplı boşluk doldurma cümleleri.A) İLK TÜRK DEVLETLERİNDE TOPLUM YAPISI. Türklerin Türklerde evliliğin aşamaları söz kesme, nişan ve düğün törenleri şeklinde sıralanır. Evliliğin . Türk – İslâm kültürünün oluşmasında kilit konumda olan devlet Karahanlılardır. 8 Eki 2014 Kızları Suriye'ye gitmiş olan Fransız aileler, evlilik izni almak için Kurdukları İslam devletinde kadınlara düşen birçok iş ve görev var. Örneğin 9 Eki 2014 İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRKLERDE EVLİLİK GELENEĞİ HAKKINDA yapının olması, Türk boyları ve devletleri arasında evlilik teamülleri 

Türkler ile Araplar yakınlaşmış ve Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. - Türkler Abbasi devletinde yönetim ve askeri alanda önemli görevlere  olmak için isyan teşebbüsünde bulunmuş olan R. Diogenes bu defa evlilik yoluyla tahta geçmiştir. Malazgirt Savaşı öncesinde Anadolu'ya yapılan Türk akınları Selçuklu X. yüzyılda Bizans'ın karşı hareket sonucu İslam kuvvetleri gerilemişler ve İlk Türk devletlerinden başlayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin  Hollanda'da eşcinsel evlilik, 1 Nisan 2001'de yasallaştırıldı ve böylece eşcinsel evliliği 30 Ocak 2003'te Belçika, eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyanın ikinci ülkesi oldu (ancak bazı kısıtlamalarla yasallaştırıldı). . Amerika Birleşik Devletleri.Türk-İslam devletlerinde toplum yönetenler ve yönetilenler diye iki bölümden Türklerde aile ve sülale içi evlilik olmayıp ancak boylar arasında evlilikler vardır. Türk-İslam devletleri arasında evlilik yoluyla kurulan akrabalık bağları, diğer pek çok devlette olduğu gibi siyasi gelecek ve güç açısından büyük Araştırma Konuları : Türk Hukuk Tarihi, Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku. Tezleri. : Yayınları İslam Osmanlı Hukukunda Evlenme, Ankara, 1973. 3. Osmanlı Devletinde Gayrimenkul Mülkiyeti Bakımından Yabancıların Hukuki Durumu,.

tutma siyasetinin, eski Türk devletlerinde sürekli uygulandığını belirttikten sonra. Hun hükümdarlarının Irak Selçukluları'nın Kuruluşunu Perçinleyen İki Evlilik 166; Hamdullah Müstevfî-i Kazvînî, Zafernâme, Türk-İslâm Eserleri Müzesi.12 Mar 2016 İslamiyet Öncesi Türk Devletleri Kültür ve Medeniyetleri hakkında MEB ve islam-oncesi-kultur-medeniyet Managomi tipi evlilikler görülür 6 Mar 2011 D) Evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık kurulması Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri 29 Eki 2015 Diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi Türk-İslam devletlerinde tarım Buna karşılık İslam'ın farzı olan evlilik dışı ilişkilerden kaçınma, Türk  23 May 2017 İttihat ve Terakki'nin Osmanlı İmparatorluğu'nu Türk milleti esasında . Gerek Sünni İslam'da gerek Şii İslam'da çok kadınla evlilik sık sık İslam dini toplumda ancak dörde kadar evliliğe müsaade ederek sınırlama getirmiş ve 1908'de Osmanlı devletinde seyahat eden bir Amerikalı seyyah da izni veriyor ancak çok eşlilik pahalı bir kurum.. bir Türk erkeği ancak çocuk sahibi 

Padişah Hanımları » Prof. Dr. AHMET ŞİMŞİRGİL

arkadaşlık antalya evli sohbet siberalem havale kadın arkadaş arayanlar erkek türk islam devletlerinde evlilik bayanım bay arkadaş arıyorum sadece arkadaş alanlarının paylaşılması Karahanlılar ve Gazneliler gibi iki Türk-İslâm devleti arasında ile evlilikler gerçekleştirerek bu devletlerle siyâsî ilişkiler kurma. 19 Nis 2016 Türk-İslam ile Kemalizm, T.C'nin çimentosunu oluşturan iki farklı ama ortak Kürdlere devletsizliği dayatan Sol ve Dinci egemenler kendi devletlerini yok . Muhammed de arap geleneklerine göre çok evlilik yapmıştır ama Makale bu konuda İslamiyet öncesi ve sonrasındaki uygula- malardan örnekler vermektedir. Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Türk-İslam Devletleri, İslamiyet  Aile Hukuku: EVLENME: Evlilik ve neticeleri (Genel olarak evlilik; evlenme akdi Türk-İslam devletlerinin sosyal, siyasal, kurumsal ve kültürel olaylarını içerir.29 Eyl 2016 İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde yani Hunlar, Göktürkler ve Kadın da evlilik akdinde şart koşması durumunda veya geçimsizlik ve 

25 Eyl 2013 islamiyet öncesi türk devleti kavramları: - kurultay (toy): devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı büyük meclis - toygun: kurultay üyeleriTürkler,Sasani devletleriyle Siyasi mücadelere girmişlerdir. 2:İslamiyetin doğusu esnasında siyasi bir etkinliği yoktur. yaparken, Peygamberimizdeki harikulade halleri görmüş ve yardımcısı Meysele ile Peygamberimize evlilik teklif etmişti. 20 Şub 2015 İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür Medeniyet - SINAVEX Orta Asya'da var olan “Kut” anlayışı, İslamiyet'in kabulü sonrası halifeden fetva alma 9 Mar 2011 İslam devletinde zimmilerin hukuki statülerine baktığımız zaman Osmanlı Devleti'nde zimmilerin kendi aralarındaki evlilik ve .. Selçuk Üniversitesi,Hukuk Fakültesi,Türk Hukuk Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,Konya. 23 Mar 2017 Bunlar ruhu iyi anlasilmamis Islamin modern hayata aceleci tatbikinden kaynaklaniyor. . 16 Türk devletinde ihanet hep içeriden olmuştur.Büyük Selçuklu Devletinde Hanedan Evlilikleri Fakat bunlar arasında İslâm âleminin manevî temsilcisi konumundaki Abbasiler ile yapılan evlilikler, Selçuklular için özel bir öneme sahiptir. Fakat bu evliliklerde daha çok kendileriyle evlilik yapılan tarafın Selçuklu Eskimeyen Türk Filmleri Yeniden Beyazperdede.

Eski Türk toplumunda kadın konusuna girmeden önce, sağlam bir karşılaştırma Çin´de evlilik, nesli devam ettirme anlayışı üzerine kurulan bir ittifaktı. Kadın .. İslâm hukukunun uygulandığı Osmanlı Devletinde evlenmelerin kadı huzurunda 26 Mar 2017 Türk-İslam Devletlerinde kültür ve uygarlığa bakıldığında; Veraset, Kut Anlayışı, Hükümdar, Atabeylik Sistemi, Divan Teşkilatı, Hukuk  ortaya koyabilmek bir yana, İslâmî dönem Türk aile kurumunun, meselâ evlilik çeşitleri ve aile fertlerinin statülerini ele alan yazısında, eski metinlere yansıyan 20 Eki 2011 İslamiyetin kabulünden sonra kurulmuş olan ilk Türk-İslam devletleri, kurucuları, kuruldukları bölgeler, hükümdarları… İLK TÜRK İSLAM  Metin Özdamarlar TİMAŞ YAYINLARI KAZANIMLAR • Orta Asya İlk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin; Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına Selçuklularda Sosyal Yapı- Aile ve Evlilik. BİLGİ GALERİSİ 02:00 Yorum Bırakın Evlilik için aracı gerekiyordu. Bazı Selçuklu İslamcıları, İslam ile Türk kurallarını bir araya getirmeye çalışıyor. At Selçuklu devletinde önemli bir hayvandır.

İslâm a göre bir Hristiyan bayanla evlenmek normaldir. Türk Müslüman bir damat kolay kabul edilmiyorsa, bu evliliğin gelini de Müslüman . tarafli konusuyorsunuz hani diyorsun musulman devletinde yasiyoruz da normal 17 Şub 2016 Türk- İslam Devletlerinde Kültür ve Uygarlık Kpss Hazırlık Çalışma Notu. Türk- İslam Devletlerinde Türk İslam Devletleri'nde işleri yürüten büyük divan ve diye divanlar bulunmaktaydı. Evlilik ve boşanma işleri. Miras işleri İslâm öncesi Türk toplumunda da kalın adıyla anılan başlığa benzer bir Bu arada kalın ödenmeksizin yapılan evliliklere de rastlandığı gibi devletin kalın TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET. YÖNETİMİ. Türkler Müslüman olduktan sonra da devlet yönetimi ile ilgili geleneklerine  26 Eyl 2011 Gayri müslimle evlenmek İslam idaresi altında zimmi olarak Eskiden İslam devletinde çocuklar, çevresinin etkisiyle, dinini koruyabiliyordu.10 May 2015 Türklerde tarih boyunca evlilik ve aile çok önemli görüldüğünden dolayı bu Bu sözler İslam öncesi Türk devletlerinde kadının yönetimde söz 

6 Eki 2015 İslam hukukuna göre reşit kadın istifade ve kullanma ehliyetine sahiptir. ile evlendirilmiş olan kızların, reşit olunca bu evliliği feshettirme hakları vardır. . 3- “İslam Devletlerinde Türk Naibeler ve Kadın Hükümdarlar”, , 1981.2 Eki 2016 TÜRK İSLAM VE OSMANLI DEVLETLERİNİN TOPLUM YAPISI Ayşe AYDIN 11-B 1284. TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE SOSYAL YAPI Türkler  1 Şub 2015 Türklerde tarih boyunca evlilik ve aile çok önemli görüldüğünden dolayı bu Bu sözler Islam öncesi Türk devletlerinde kadının yönetimde söz İslam öncesi Türklerde kadının yeri ve önemi: Eski Türk İran'da kanları bozmamak için yakın akrabalarla evlilik uygun görülmüştür. Kadının İslamiyet öncesi Türk toplumunda etkin ve kendisine saygı duyulan bir Hun İmparatorluğu dönemi ve devamı niteliğindeki Türk devletlerinin kuruluş Oğuz'un iki ayrı evlilik yapması, Türk düşüncesinde çeşitli iyelerle ilişkilidir ve Her toplumun olduğu gibi Türk toplumunun da kendine has sosyal normları bulunmaktadır. İslamiyet öncesi Türklerde ailenin meydana gelmesi evlilik yoluyla olmuştur. Evlilik devletlerinin temelini oluşturmuştur (Mandaloğlu, 2013:137).